خم کاری با مندریل

شکل دادن به فلزات به روش های خمکاری به شرح زیر می باشد.

تغییر شکل ورق در صنایع قطعه سازی بسیار پر اهمیت می باشد و قطعات زیادی مانند پنل های جدا کننده دیوار و سینی های غذا خوری به کمک خم کاری ورق که یکی از روشهای پرکاربرد شکل دادن به جامدات می باشد.

خم کاری ورق در واقع شکل دادن به جامدات فلزی می باشد بدون اینکه در خم کاری ورقها نازک یا شکسته شوند.

خمکاری با مندریل در خم کاری کششی کاربرد دارد در این نوع خم کاری قالب دوران میکند.

در این روش لوله در قسمتی که لازم به خم شدن است توسط یک گیره به صورت محکم گرفته می شود.

پس از ان هر دو با هم شروع به دوران کردن و باعث می شود لوله به درون قالب کشیده شود.

برای جلوگیری از دفمره شدن سطح مقطع لوله و تغییر حالت دادن به شکل بیضی قالب فشاری به لوله فشرده شده و در اثر اصطکاک به همراه لوله به جلو کشیده می شود و همواره در نقطه شروع خم کاری در مقابل قالب قرار می گیرد و از تغییر شکل لوله جلوگیری می کند.

به همین دلیل طول آن باید حداقل برابر با طول خم باشد.

در روش خم کاری با مندریل لوله های با ضخامت کم از مندریل که در درون لوله قرار میگیرد,می باشیم.

خم کاری با مندریل باعث حفظ نگه داشتن شکل هندسی لوله می شود.

این نوع خمکاری را خم کاری کششی هم می نامند.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فنی مهندسی کیمیا خم اصفهان می باشد.

طراحی و بهینه سازی سایت: ارتباط گستران پویا